OSGB nedir?
OSGB yani Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’ni kısaca özetlemek gerekirse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, bünyesinde en az bir işyeri hekimi, bir iş güvenliği uzmanı ve bir işyeri hemşiresi bulunduran işletmelerdir. 6331 Sayılı Kanun gereği kısmi veya tam süreli iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almakla yükümlü olan özel sektör ve kamu kurumları bu hizmeti almak için bulundukları ilde veya komşu illerde bulunan OSGB’lerdenfaydalanabilmektedirler.
Bugünün verileriyle Türkiye genelinde yaklaşık 2.000 adet OSGB vardır. Bu OSGB’lerin yaklaşık %40’ı İstanbul ve çevre illerinde bulunmaktadır. Yani İstanbul’da iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak isteyen kurumların 800’e yakın seçeneği bulunmaktadır. https://isgkatip.csgb.gov.tr adresindeki haritada bulunduğu ili seçerek o ilde yetkilendirilmiş OSGB listesini görebilirsiniz.


Hizmet alacağım OSGB’ye karar verirken nelere dikkat edilmesi gerekir?
OSGB’ler bildiğiniz üzere hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalardır. Ülkemizde bu sektörün karşılaştığı en büyük sorun önce fiyat olarak kıyaslanmaktadır. Bütün OSGB’ler belirli bir mevzuat kapsamında çalışmak zorunda olsalar da uygulama işler biraz karmaşık bir hal almaktadır. Bu durum da karar verici olan işletmelerin yanlış tercih yapmalarına yol açmaktadır.
Günümüz şartlarında maliyet işletmeler için hayati önem taşımakta. Herkes elinden geldiği kadar maliyetleri düşürerek işletmenin karlılığını arttırmak ister. Dolayısıyla OSGB ile çalışmak isteyen firmalar fiyat olarak en düşük olanı tercih etmektedir ve çoğunlukla kalitesiz veya kusurlu hizmet alınması anlamına gelmektedir. Durumun farkına ancak olası bir denetimde veya iş kazası olduğunda varılmaktadır ve maalesef iş işten çoktan geçmiştir. Yani tercih yaparken fiyat kesinlikle ilk kriterimiz olmamalıdır.
Kriterimiz ne olmalıdır sorusunun cevabı ise HİZMET KALİTESi’dir. OSGB’lerin kalitesini ise ancak referansları ile ölçebilirsiniz. Görüşme aşamasında olduğunuz OSGB’lerin referanslarıyla mutlaka iletişime geçilmesi ve firma ile ilgili bilgi alınması gerekmektedir. Biz Reform OSGB olarak web sitemizde referanslarımızdan çok küçük bir kısmını zaten yayınlıyoruz. Ayrıca kendi sektörünüz ile ilgili referans bilgisi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


OSGB Fiyat Listeleri Nasıl oluşturulur?
OSGB firmaları fiyat tekliflerini ağırlıklı olarak çalışan sayısına ve işletmenin tehlike sınıfına göre belirler. İstanbul OSGB Firmaları için maliyetlerin birbirine yakın olduğunu varsayabiliriz.

OSGB Fiyat Teklifi ve OSGB Fiyat Listesi Oluşturma 1. Yöntem
OSGB Fiyat Teklifi = (Çalışan Sayısı * Hizmet Süresi) / 60 * Birim Fiyat
Hizmet süresi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işyeri hekimleri az tehlikeli sınıflarda 5 dk/kişi, tehlikeli sınıflarda 10 dk/kişi ve çok tehlikeli sınıflarda 15 dk/kişi, iş güvenliği uzmanları ise az tehlikeli işletmere 10 dk/kişi, tehlikeli sınıfta yer alan işletmelere 20 dk/kişi ve çok tehlikeli sınıfta yer işletmelere 40 dk/kişi üzerinden hizmet vermektedirler. Uzmanların ve hekimlerin 195 saat yani 11.700 dk hizmet süreleri vardır. Yani bir uzman farklı işletmelerde toplam az tehlikeli sınıfta en fazla 1170 kişi, tehlikeli sınıfta 585 kişi ve çok tehlikeli sınıfta 292 kişiye kadar hizmet verebilmektedirler. Fakat bir işletme az tehlikeli sınıfta 1000 kişi veya tehlikeli sınıfta 500 kişi veya çok tehlikeli sınıfta 250 çalışanı var ise tam zamanlı bir uzman bulundurmakla yükümlüdürler. İşyeri hekiminde ise bu sayılar sırasıyla 2000, 1000 ve 750 kişi olarak sınırlandırılmıştır.
Son olarak hizmet süresi dakika üzerinden çıktığı için çıkan sayıyı 60’a bölerek saat üzerinden çıkan süreyi hesaplıyoruz.
Birim fiyat,büyük oranda işletmenin tehlike sınıfına göre görevlendirilmesi gereken uzmanın sertifika derecesine göre belirlenir. Ayrıca hizmet verilecek kurumun konumuna, hizmeti alış kriterine ve özel taleplere göre değişkenlik gösterebilir.
Bugün itibariyle C sınıfı İSG uzmanları az tehlikeli ve tehlikeli sınıflara, B ve A sınıfı İSG uzmanları ise az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflara hizmet verebilmektedirler. İşyeri hekimleri için ise böyle bir kriter bulunmamaktadır. C sınıfı uzmanların saatlik ücretleri 30,00 TL – 60,00 TL arasında, B ve A sınıfı uzmanların saatlik ücretleri ise 50,00 TL – 100,00 TL arasında değişkenlik göstermektedir. İşyeri hekimlerinin saatlik ücretleri ise 90,00 TL – 200,00 TL arasındadır.
Şu an bir OSGB fiyat teklifi için elimizde bütün doneler bulunmaktadır. Bunu bir örnek ile iş güvenliği fiyat teklifi çalışmasıyla görelim.
Örnek 1: Tehlikeli sınıfta yer alan 120 çalışanı olan bir işletme için fiyat çalışması yapalım.
İş güvenliği Uzmanı Fiyat Teklifi = (Çalışan Sayısı * Hizmet Süresi)/ 60 * Birim Fiyat
Çalışan sayımız 120 olarak verilmiş.
Tehlikeli sınıfta iş güvenliği uzmanı hizmet süresi 20 dk, işyeri hekiminin hizmet süresini ise 10 dk.
Tehlikeli sınıfta yer aldığı için C sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendiriyoruz ve saatlik ücretimizi 40,00 TL olarak belirliyoruz. İşyeri hekiminin birim ücretini ise 120,00 TL olarak alıyoruz.
İş güvenliği Uzmanı Fiyat Teklifi = (120 * 20) / 60 * 40,00 TL =1.600,00 TL
İşyeri Hekimi Fiyat Teklifi = (120 * 10) / 60 * 120,00 TL = 2.400,00 TL
Toplam OSGB Fiyat Teklifi= İşyeri Hekimi Teklifi + İş Güvenliği Uzmanı Teklifi = 4.000,00 TL


OSGB Fiyat Teklifi ve OSGB Fiyat Listesi Oluşturma 2. Yöntem
OSGB Fiyat Teklifi = Çalışan Sayısı * Tehlike Sınıfına Göre Belirlenen Kişi Başı Fiyat
Bu iş sağlığı ve güvenliği fiyat teklifi çalışması 1. Yönteme göre daha sadedir. Her OSGB firması maliyet çalışması yapar, iş güvenliği uzmanının ve işyeri hekiminin tehlike sınıfına göre kişi başı maliyetiniz hesaplar. Bu çalışmanın sonucunda İstanbul OSGB Firmaları için yaklaşık çıkan rakamlar şöyledir:
Az tehlikeli sınıfta iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi maliyeti kişi başı 15,00 TL – 30,00 TL, tehlikeli sınıfta 20,00 TL- 40,00 TL ve çok tehlikeli sınıfta 50,00 TL – 90,00 TL arasında değişmektedir.
Örnek 2: Tehlikeli sınıfta yer alan 120 çalışanı olan bir işletme için 2. Yöntemle fiyat çalışması yapalım.
OSGB Firması Fiyat Teklifi = Çalışan Sayısı * Tehlike Sınıfına Göre Belirlenen Kişi Başı Fiyat
Çalışan sayımız 120 olarak verilmiş. Biz de tehlikeli sınıfta kişi başı birim ücreti 33,33 Tl olarak belirleyelim.
OSGB Firması Fiyat Teklifi = 120 * 33,33 TL = 4.00,00 TL

REFORM ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ
TEL : 0850 209 55 22 - Mail : info@reformosgb.com.tr
İstanbul Vizyon Park Ofis Blokları 3.Plaza K:1 N:12 Bahçelievler / İSTANBUL