Ortam Ölçümleri Ve Periyodik Kontroller

Ortam Ölçümleri

İşyerlerindeki sağlık ve güvenlik önlemlerinin yeterliliğin ve güvenilirliğinin ölçülmesi, aksayan hususların saptanabilmesi, çalışmanın verimli bir şekilde ve kesintisiz sürdürülebilmesi için belirli kontrollerin, ölçümlerin, bakımların periyodik olarak yapılması gerekir. İş Hijyeni ölçümleri bu kapsamda önemli olup, çalışanların işin getirdiği olumsuz etkilerden korunması ve rahat bir çalışma ortamında faaliyetleri devam ettirmesi esastır. Yapılacak olan ölçümlerde işyerinin ve o işyerinde çalışanların durumu sürekli izlenebilir, aksaklıklar rahatça görülebilir.

Yaptığımız Ortam Ölçümlerİ:
 • İş yeri ortamı toz ölçümleri
 • Kişisel solunabilir ve toplam toz maruziyeti ölçümleri
 • İşyeri ortamı Gaz ve Buhar Ölçümleri
 • Kişisel maruziyet Gaz ve Buhar Ölçümleri
 • İç ortam gürültü ölçümleri ve risk haritaları hazırlanması
 • Kişisel maruziyet gürültü ölçümleri
 • Termal Konfor ölçümleri
 • Aydınlatma şiddeti ölçümleri
 • Elektromantetik Alan ölçümleri
 • Titreşim Ölçümleri
Periyodik Kontroller:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin amacı işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde uyulması gereken asgari şartları belirlemektir.

Yönetmeliğe göre İş ekipmanlarının periyodik muayeneleri, Ulusal ve Uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda, üretici verileri ve fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

Kaldırma-İletme Makinalarının Periyodik Kontrolleri:
 • Vinç Periyodik Kontrolü
 • Kule Vinç Periyodik Kontrolü
 • Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
 • Caraskal Periyodik Kontrolü
 • Asansör Periyodik Kontrolü
 • Forklift Periyodik Kontrolü
 • Transpalet Periyodik Kontrolü
 • Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
 • Platform Periyodik Kontrolü
 • İş Makinası Periyodik Kontrolü
 • Kaldırma Ekipmanları Periyodik Kontrolü
Kazan ve Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri:
 • Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Kızgın Su Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Hava Tankı ve Kompresör
 • Periyodik Kontrolü
 • Hidrofor Periyodik Kontrolü
 • Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü
 • Otoklav Periyodik Kontrolü
 • Kara Tankeri Periyodik Kontrolü
 • Sanayi Gazları Depolama Tankı Periyodik Kontrolü
 • Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Depolama
 • Tankı Periyodik Kontrolü
 • Basınçlı Kap Periyodik Kontrolü
Elektriksel Ölçüm ve Kontroller:
 • Elektrik Tesisatı Kontrolleri
 • Elektrik Panolarının Topraklama Ölçümü
 • Makinaların Topraklama Ölçümü
 • Jenaratör Topraklama Ölçümü
 • Pratoner Topraklama Ölçümü
 • Pratoner Kontrolü
 • Termal Kamera ile Tesisat Kontrolü
 • Katotik Koruma Ölçümü
 • Harmonik Ölçüm
Havalandırma ve Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolleri:
 • Yangın pompaları
 • Yangın dolapları
 • Sprinkler (Yağmurlama sistemi)
 • Yangın Boru tesisatı
 • Yangın hortumları
 • Hidrant sistemi