Yüksekte Çalışma Eğitimi

Düşüldüğünde yaralanma riski olan her nokta yüksektir. Kişinin bulunduğu referans seviyesinin üzerinde, sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek durumda yapılan çalışma Yüksekte Çalışmadır.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde “seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir” şeklinde yükseklikten bağımsız olarak yaralanma ihtimalinin geçerli olduğu her seviye yükseklik olarak tanımlanmıştır.

Yüksekte çalışma eğitim Industrial Rope Access Trade Association (IRATA) sertifikalı eğitmenlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Eğitime katılan çalışanlara, 15.05.2013 tarih ve 28648 Sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ine uygun olarak Eğitim Katılım Belgesi düzenlenmektedir.

Yüksekte Güvenli Çalışma Temel Eğitimi Süresi: 1 gün ( 8 saat)
Eğitim İçeriği
 • Yükseklik ile ilgili tanımlar, yüksekte çalışmanın kuralları
 • Düşmeye neden olan faktörler
 • Düşmenin nedenleri
 • Ankrajların belirlenmesi, hazırlanması ve kurulması
 • Toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruma yöntemleri planlama, güvenli montaj
 • Tehlikeli ve güvensiz durumları tanıyabilme
 • Merdivenler ve korkuluklar
 • Kalıp, döşeme ve iskelelerde güvenli çalışma
 • Dış cephe asansörleri ve mobil platformlar üzerinde güvenli çalışma
 • Güvenlik işaretleri
 • Yüksekte çalışmada kullanılan kişisel koruyucu donanımlar (KKD)