Sosyal Uygunluk

Sosyal Uygunluk Nedir?

Sosyal uygunluk denetimleri diğer adıyla veya etik denetimler, kurumların çalışma koşullarının yerel yasal gereklilikler ve müşteri beklentileri doğrultusunda iyileştirilmesi çalışmalarıdır.

Sosyal Uygunluk Denetimlerinde Neler İncelenir:
 • Çocuk İşçiliğin Yasaklanması
 • Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması
 • Ayrımcılığın Yasaklanması
 • Baskı, Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi
 • Disiplin Uygulamaları
 • Sendikalaşma/Toplu Sözleşme Özgürlüğünün Kısıtlanmaması
 • Çalışan Sağlığı& Güvenliği Koşulları
 • Ödemeler ve Diğer Haklar
 • Çalışma Saatleri/Fazla Mesai
 • Çevre
 • Kurumsal Sosyal Sorumluk Yönetim Sistemi
 • Fason Atölye Kullanımı/Ev İşçiliği Kullanımı
Danışmanlık Yaptığımız Bazı Ulusal ve Uluslararası Denetimler:
 • SEDEX
 • BSCI
 • INDITEX
 • DISNEY FAMA
 • Disiplin Uygulamaları
 • WRAP
 • ICS
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi