İş Güvenliği Uzmanı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan bütün işletmeler ile 50’den fazla çalışanı olan işletmeler bulunduğu tehlike sınıfına göre kişi başı olmak üzere belirli sürelerde işyeri hekimi hizmeti almakla yükümlüdür.

İş Güvenliği Uzmanı Görevleri:
 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • Eğitim Planı hazırlamak
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Risk Değerlendirmesi yapmak
 • Acil Durum Planı hazırlamak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 • İç Yönetmelik hazırlamak
 • Çalışma talimatları hazırlamak
 • Çalışma talimatları hazırlamak
 • Kimyasal maddelerle çalışma ve depolama şartlarını belirlemek
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek
İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süreleri:
 • Az tehlikeli sınıfta kişi başı aylık 10 Dakika
 • Tehlikeli sınıfta kişi başı aylık 20 Dakika
 • ok tehlikeli sınıfta kişi başı aylık 40 Dakika
İşyeri Hekiminin Nitelikleri
Sektörel Tecrübeye Sahip
İletişimi Güçlü
Sorumluluk Bilinci Yüksek
Dökümantasyonda Başarılı
Ulusal ve Uluslararası Denetimlere Hazır
Mevzuata Hakim
Çözüm Odaklı